Utbildnings-   kalender

Strandskas yttersta drivkraft är att bidra till utveckling av högpresterande, hållbara och hälsosamma organisationskulturer. De genomsyras av välvilja, hög medvetenhet, energigivande och. ...

Read More: Högpresterande organisationskulturer

Den hårdnande konkurrensen i dagens arbetsliv ställer allt högre krav på att team fungerar effektivt och framgångsrikt. För att uppnå bästa möjliga resultat när flera människor arbetar tillsammans. ...

Read More: Teamutveckling

Konflikter utgör en stor utmaning för team eller organisation. För det mesta ser vi dem som någonting negativt, vi reagerar på dem genom att antingen ignorera eller bekämpa dem. ...

Read More: Konflikthantering

Som ledare står vi inför flera utmaningar, dels att utveckla och leda teamet så att målen nås, och dels ska du hantera personliga utmaningar som påverkar dig känslomässigt t.ex. svåra. ...

Read More: Ledarcoaching

Bäst resultat blir det om ledningsgruppens utveckling praktiseras på konkreta strategiska och operativa utmaningar som ni har som ledningsgrupp. Då är det naturligare och mer givande att pröva nya...

Read More: Ledningsgrupputveckling
Go up