Utbildnings-   kalender

Combo = life - och teamcoach grund

Antal heldagar: 10   Broschyr Combo
Totalt timmar: 80
 
Under utbildningen kommer Du att få både teoretiska och praktiska verktyg för att kunna arbeta mer effektivt med både individer och kunna utveckla hela team. Coachingfärdigheter kan vara ett enormt stöd för individens utmaningar i att kunna hjälpa en att bryta gamla tanke- och handlingsmönster. Du som coach kan också fri­göra kraften både i individen och i hela team för att uppnå en önskad förändring. Teamcoachingfärdigheter i världsklass kan möta de kraven som har ökat inom arbetslivet. Syftet med utbildningen är att kunna utveckla en verk­tygslåda och personliga kvaliteter som krävs för att skapa högpresterande team. 
Startdatum: 10 oktober 2019
 
 
Utbildningsmoduler arbete med individ:
10-11 samt 25 oktober, 21-22 november 2019.
 
 • Coachens arbetssätt & principer
 • ICF`s 11 kärnkompetenser & etik
 • Konsten att lyssna & ställa kraftfulla frågor
 • Hantering av individens inre mönster & mentala filtret
 • Perspektiv, kreativa lösningar & beslut
 • Strandska coachingmodellen®
 • Självkännedom & självreflektion

Utbildningsmoduler arbete med team:
24 oktober, 7-8 november, 3-4 december 2019.
 
 • Gruppdynamik & kommunikation
 • Struktur & processtyrning
 • Lärande team & feedback
 • Coachande förhållningssätt i en teamutveckling
 • 7 steg för framgångsrik planering av ett uppdrag
 • Teamcoachens egen utveckling
 • Personliga ledarplattformen

 

Utbildningsdatum 2020:

 • Lifecoaching 27-28 februari, 12, 26-27 mars
 • Teamcoaching 13 mars, 1-2, 21-22 april

 

Comboutbildningen 10 dagar

Investering:

20 000 kr (exl. moms)

Kontakta oss

Go up