Utbildningskalender

Ledarcoaching

Som ledare står vi inför flera utmaningar, dels att utveckla och leda teamet så att målen nås, och dels ska du hantera personliga utmaningar som påverkar dig känslomässigt t.ex. svåra. ...


I möten med människor hamnar vi ibland i roller och situationer som känns obekväma och otrygga. Sådana situationer påverkar ofta vår förmåga att agera kraftfullt och empatiskt. Men hur skulle det kännas om du som ledare fick tillgång till verktyg som gör att du känner dig trygg och i balans, oavsett vad som sker? Vi påstår att detta inte bara är fullt möjligt att uppnå – det är i själva verket en av att ha valt att ta ansvar för sin egen utveckling som ledare.

 
Utmaningar som ledare
Som ledare står vi inför flera utmaningar, dels att utveckla och leda teamet så att målen nås, och dels ska du hantera personliga utmaningar som påverkar dig känslomässigt t.ex. svåra beteenden och attityder. Vi är övertygade om att du redan har allt du behöver för att bli en briljant ledare. Strandskas coachingmodell lockar fram och stärker din potential för att hantera svåra situationer.

Trygghet och tillit
Att kunna utstråla trygghet och tillit kanske är din främsta tillgång som ledare för att motivera dina medarbetare. Din omgivning blir aldrig bättre, större och mer effektiv än vad du som ledare ger tillåtelse till. En modig ledare, som vågar ha tillit till sina anställdas förmågor, får modiga medarbetare som vågar tänja sina egna gränser i sin strävan att prestera. De allra flesta människor vill ingenting hellre än att vara till nytta i de sammanhang i vilka de verkar och lever. Som ledare är din uppgift att locka fram det i varje medarbetare så att de når sin fulla potential.
 
Dagens ledare tvingas ta ställning och motivera
Dagens ledare tvingas ta ställning till frågor inom betydligt fler områden än någonsin tidigare. Om det gamla ledarskapet kännetecknades av ett auktoritärt och instruerande arbetssätt, handlar dagens ledarskap mer om att representera en tydlig värdegrund. Dagens ledare skall kunna förankra beslut och bidra till samverkan på alla nivåer inom organisationen. Ledaren ska kunna stimulera och motivera inre och yttre växt och ha förmågan att sälja företagets vision till såväl omvärlden som till de egna medarbetarna.
 
Ledarcoaching handlar om att öka ledarens förmåga att:
  • leda arbetslag med ett coachande förhållningssätt
  • utveckla arbetslagets gruppdynamik
  • utnyttja affärsmöjligheterna med globalisering och mångfald
  • lösa konflikter på ett läkande och hållbart sätt
  • skapa en attraktiv arbetsplats med lojala, motiverade och inspirerade medarbetare med förmåga att se, förstå och utveckla sitt eget självledarskap


Kontakta oss för ett förutsättningslöst och konfidentiellt första möte.

Go up