Utbildnings-   kalender

Lifecoach Avancerad nivå 2 av 3

Antal heldagar 6:  Lifecoach Avancerad Broschyr

Totalt timmar: 48

Strandskas coaching modell bygger på en optimistisk helhetssyn på människan. Den speglar och möter aktuella utmaningar och även oändliga möjligheter I ett modernt samhälle. Under utbildningen kommer Du att få bade teoretiska och praktiska verktyg för att mer effektivt kunna arbeta med potentialen och drivkraften hos en människa. 

Det krävs grundläggande lifecoachutbildning för att kunna fortsätta på nivå 2.


Olivia berättar om sin resa under utbildningen

 

Utbildningar 2020: 

23-24 april, 14-15 maj, 4-5 juni

 

Kursinnehåll:

 • Genombrott & Transformation
 • System & Medvetande
 • Intuition & Timing
 • ICF´ 11 kärnkompetenser + Strandskas 2 särskilda kärnkompetenser
 • Konsten att ställa kraftfulla frågor & begreppet “gå under isberget”
 • Svarstekniker i ett coachingsamtal för ökad medvetenhet
 • Symboliska bilder & metaforer
 • Ta kommandot och konfrontera ohälsosamma mönster för genombrott

 

Kvalitet & Metod:

 • Kursledare med mångårig erfarenhet av coaching och utbildning på svensk och internationell arena
 • Aktionsbaserad inlärning
 • Fokus på självledarskap – att hitta svaren inom dig själv
 • Medvetet arbete med gruppdynamik med trygghet och tillit, max 15 deltagare
 • Utforskande dialog som lägger grund för fördjupad kunskap och personlig växt

 

Ingår i utbildning:

 • Utbildningsdokumentation
 • Coachingsessioner mellan kursdeltagare
 • Självstudier mellan träffarna
 • Diplom för genomförd avancerad utbildning
 • Fika (förmiddag + eftermiddag)

 

Investering:

Lifecoach Avancerad: 14 000kr (17 500kr inkl moms)

Vill Du satsa på hela utbildningen så har vi en lösning för Dig:

Utbildningspaket för alla tre nivåer, du får tre diplom: 38 000kr (47 500kr inkl moms)

Enbart certifiering: 10 000kr (12 500kr inkl moms)

examination, hemtentamen, gruppdialog, individuell och grupphandledning på 10 timmar

Utbildningspaket + Certifiering:  45000kr (56 250kr inkl moms)

 
Möjlighet finns att ansöka för en avbetalningsplan.
 
Go up