Utbildnings-   kalender

Lifecoach Professionell nivå 3 av 3

Antal heldagar: 6   Lifecoach Professionell broschyr

Totalt timmar: 48

Marknaden efterfrågar allt fler certifierade coacher, ett sätt att kvalitetssäkra yrket och verksamheten. Du kommer att förbereda Dig att ta ta steget fullt ut för att bli en professionell lifecoach!

Strandskas coaching modell bygger på en optimistisk helhetssyn på människan. Den speglar och möter aktuella utmaningar och även oändliga möjligheter I ett modernt samhälle. Under utbildningen kommer Du att få både teoretiska och praktiska verktyg för att mer effektivt kunna arbeta med potentialen och drivkraften hos en människa. 

Det krävs Avancerad lifecoachutbildning för att kunna fortsätta på nivå 3.


Marie berättar om sin resa under utbildningen

 

Utbildningar 2019:

5-6, 26-27 september, 17-18 oktober

 

Utbildningar 2020:

27-28 augusti, 17-18 september, 8-9 oktober

 

Kursinnehåll:

 • Identitet & Mod
 • Din unika coachingstil
 • Starta egen verksamhet
 • Synkronicitet & Momentum
 • 13 kärnkompetenser fördjupning
 • Strandska coachingmodellen i sin helhet
 • Visualiseringstekniker
 • Professionellt coachingarbete med en klient över en längre tid samt uppföljning

 

Kvalitet & Metod:

 • Kursledare med mångårig erfarenhet av coaching och utbildning på svensk och internationell arena
 • Aktionsbaserad inlärning
 • Fokus på självledarskap – att hitta svaren inom dig själv
 • Medvetet arbete med gruppdynamik med trygghet och tillit, max 15 deltagare
 • Utforskande dialog som lägger grund för fördjupad kunskap och personlig växt

 

Ingår I utbildning:

 • Utbildningsdokumentation
 • Coachingsessioner mellan kursdeltagare samt praktisering på egna klienter
 • Förberedelser inför själva certifiering
 • Självstudier mellan träffarna
 • Diplom för genomförd professionell utbildning
 • Fika ( förmiddag + eftermiddag)

 

Investering:

Lifecoach Professionell: 16 000 (20 000kr inkl moms)

Vill Du satsa på hela utbildningen så har vi en lösning för Dig:

Utbildningspaket för alla tre nivåer, du får tre diplom: 38 000kr (47 500kr inkl moms)

Enbart certifiering: 10 000kr (12 500kr inkl moms)

examination, hemtentamen, gruppdialog, individuell och grupphandledning på 10 timmar

Utbildningspaket + Certifiering:  45000kr (56 250kr inkl moms)

 
Möjlighet finns att ansöka för en avbetalningsplan.
 
Go up