Utbildningskalender

Metodik

Med hjälp av coachande förhållningssätt och en kraftfull värdegrund skapar vi utrymme för transformation av såväl individer som arbetslag och organisationer.
Transformation = genomgripande förändring. Inte ett steg tillbaka, utan direkt till nästa nivå. 

Varumärkesskyddade modeller för utveckling

Strandska har utvecklat nydanande och unika modeller som gör våra utbildningar och tjänster transformerande och effektiva. Manage, Lead & Coach by Strandska®, Flodfärden®, Trollet och Potentialen®, Management by Love® och Arketypisk Cirkel®.

 
   

Lärande- och hjärnforskning

Forskning visar vilka principer och faser som ett utbildningsupplägg måste bygga på för att ge maximal lärande för kursdeltagare. Våra utbildningar inkluderar därför alltid inläsningmaterial innan kursstart, videoklipp, påminnelser och nyckelteori, coachning/handledning, återkopplings loopar och utvecklingsuppgifter.
   

Aktionsbaserade lärande

Bygger på principen att deltagarna löser verkliga, viktiga problem och på samma gång utvecklar sina förmågor genom att tvingas att agera och tänka kritiskt på resultatet av agerande. Kunskap adderas successivt och fördjupande frågor, som leder till insikt, uppmuntras.
 
   

Mätbara beteendeförändringar

Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och tjänstemannaorganisationen behöver gå i takt – bli en helhet – och uppdraget bestod i att hitta en gemensam bild av nuläget i organisationen samt att fokusera på det som fungerar bra istället för att se problem och begränsningar. Processen hade även till syfte att öka insikten och behovet av att skapa en röd tråd i arbetsflödet.
 
   

Coachande förhållningssätt

Ett coachande förhållningssätt bygger på en ödmjuk attityd gentemot kunder, nämligen att de själva är experter på sitt eget liv, sin organisation och sina utmaningar. Att arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt handlar om att stödja kunder, med hjälp av precisa frågor, att utforska sina egna utmaningar, ambitioner och att hitta lösningar.
 
   

Individuell transformation

Våra verktyg och färdigheter ska leda till transformation av individen eller teamet – Transformation = genomgripande förändring, inte ett steg framåt utan direkt till nästa nivå samt göra allt för att etablera den nya nivån. Genom att utveckla deltagarnas personliga kapacitet genom transformation, så underlättas praktiseringen av utbildningens innehåll i vardagen.
 
   

Potentialen, trollet och observatören

Genom ett potentialorienterat synsätt och fokus, så frigörs deltagarnas kapacitet steg för steg under utbildningsprocessen. Utvecklingsteori säger att kraftfullast är att synliggöra styrkor, kvaliteter, framsteg etc. Innan svaghet och trollet (motstånd) tacklas. Deltagarnas förmåga att observera dynamiken och mönster samt att lyssna bortom orden är en nyckel.
 
   

Självkännedom, självförtroende, självkänsla och självbild

Parallellt med att utveckla deltagarnas färdigheter i våra utbildningar, så utvecklas och stärks deltagarnas självkänsla, självkännedom, självförtroende och självbild. Vi kallar det de 4 essen. Denna utvecklingsprocess kallar vi transformation. Då frigörs potentialen och nyvunna färdigheterna kan användas optimalt på den nya kapacitetsnivån.
 
Go up