Utbildnings-   kalender

Lifecoach Grund nivå 1 av 3

Antal heldagar: 5     Lifecoach Grund broschyr

Totalt timmar: 40

Strandskas coaching modell bygger på en optimistisk helhetssyn på människan. Den speglar och möter aktuella utmaningar och även oändliga möjligheter i ett modernt samhälle.  Under utbildningen kommer Du att få bade teoretiska och praktiska verktyg för att kunna arbeta mer effektivt med individens potential och drivkrafter. Du kommer att få mer kunskap om olika dynamiker och motstånd hos en människa för att kunna hjälpa den att etablera ett nytt välfungerande beteendemönster i livet. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att Du ska påbörja Din utbildning hos oss.


Anna berättar om sin resa under utbildningen.

Utbildningar 2019:

10-11 och 25 oktober, 21-22 november

 

Utbildningar 2020:

27-28 februari, 12, 26-27, mars

 

Kursinnehåll:

 • Coachens arbetssätt och principer för framgångsrik coaching
 • ICF´s 11 kärnkompetenser
 • Strandska coachingmodellen
 • Livsuppgift & Potential
 • Perspektiv & Balans
 • Närvaro & Flöde
 • Etik, professionalism & coachingkontrakt
 • Hantering av klientens psykologiska mönster & blinda fläckar

 

Kvalitet & Metod:

 • Kursledare med mångårig erfarenhet av coaching och utbildning på svensk och internationell arena
 • Aktionsbaserad inlärning
 • Fokus på självledarskap – att hitta svaren inom dig själv
 • Medvetet arbete med gruppdynamik med trygghet och tillit, max 15 deltagare
 • Utforskande dialog som lägger grund för fördjupad kunskap och personlig växt

 

Ingår i utbildning:

 • Utbildningsdokumentation
 • Coachingsessioner mellan kursdeltagare
 • Självstudier mellan träffarana
 • Diplom för genomförd grundläggande utbildning
 • Fika ( förmiddag + eftermiddag)

 

Investering:

Lifecoach Grund: 11 000kr (13 750kr inkl. moms)

Vill Du satsa på hela utbildningen så har vi en lösning för Dig:

Utbildningspaket för alla tre nivåer, du får tre diplom: 38 000kr (47 500kr inkl moms)

Enbart certifiering: 10 000kr (12 500kr inkl moms)

examination, hemtentamen, gruppdialog, individuell och grupphandledning på 10 timmar

Utbildningspaket + Certifiering:  45000kr (56 250kr inkl moms)

 
Möjlighet finns att ansöka för en avbetalningsplan.
 
Go up