Utbildningskalender

Vi anser att det finns flera kantstenar till en hälsosam organisationskulter: välvilja, hög medvetenhet, energi och resultatfokus.
Vår slutsats är att det krävs individuell transformation hos ledarna kombinerat med ett kraftfullt globalt ledarskapskoncept, för att få till de önskade förändringarna i medarbetarnas och ledarnas synsätt, attityder och beteenden.

Läs mer

I möten med människor hamnar vi ibland i roller och situationer som känns obekväma och otrygga. Sådana situationer påverkar ofta vår förmåga att agera kraftfullt och empatiskt. Men hur skulle det kännas om du som ledare fick tillgång till verktyg som gör att du känner dig trygg och i balans, oavsett vad som sker?
Vi påstår att detta inte bara är fullt möjligt att uppnå – det är i själva verket en av att ha valt att ta ansvar för sin egen utveckling som ledare.

Läs mer

Den hårdnande konkurrensen i dagens arbetsliv ställer allt högre krav på att team ska fungera effektivt och framgångsrikt. För att uppnå bästa möjliga resultat när flera människor arbetar tillsammans krävs dels ett genomtänkt arbetssätt för gruppen i stort, dels ett arbetsklimat som stödjer utveckling och välmående för gruppens enskilda medlemmar.
När Strandska utvecklingshuset ser ett team ser vi potential. Syftet med denna tjänst frigöra denna potential och ta teamet till nästa nivå ifråga om prestationer.

Läs mer

Konflikter utgör en stor utmaning för team eller organisation. För det mesta ser vi utmaningarna som något negativt och vi reagerar genom att antingen ignorera eller bekämpa dem. Istället borde vi ta olika utmaningar för vad de är. Det kan vara ett symptom på mångfalden inom ett team, det engagemang och den vilja som genomsyrar teamet. Vi kan se på utmaningarna från ett helt annat perspektiv: det kan vara en källa till långsiktig utveckling och förbättrade relationer.

Läs mer

Bäst resultat blir det om ledningsgruppens utveckling praktiseras på konkreta strategiska och operativa utmaningar som ni har som ledningsgrupp. Då är det naturligare och mer givande att pröva nya sätt att tackla utmaningarna.

Läs mer

Vill du uppleva en kraftfull, effektiv och nydanande metod  ”Systemisk konstellationscoaching” för personlig utveckling, så välkomnar vi dig till regelbundna workshops på Strandska

Läs mer


 

Styra

Bestämma riktningen och ramverket.

 

Leda

Styrkan i att arbeta tillsammans.

 

Coacha

Frigöra potentialen hos individer och team.

 


Go up