Utbildnings-   kalender


Teamutbildningar


Den hårdnande konkurrensen i dagens arbetsliv ställer allt högre krav på att team ska fungera effektivt och framgångsrikt. För att uppnå bästa möjliga resultat när flera människor arbetar tillsammans krävs dels ett genomtänkt arbetssätt för gruppen i stort, dels ett arbetsklimat som stödjer utveckling och välmående för gruppens enskilda medlemmar.
När Strandska utvecklingshuset ser ett team ser vi potential. Syftet med denna tjänst frigöra denna potential och ta teamet till nästa nivå ifråga om prestationer.

Läs mer

Vi anser att det finns flera kantstenar till en hälsosam organisationskulter: välvilja, hög medvetenhet, energi och resultatfokus.
Vår slutsats är att det krävs individuell transformation hos ledarna kombinerat med ett kraftfullt globalt ledarskapskoncept, för att få till de önskade förändringarna i medarbetarnas och ledarnas synsätt, attityder och beteenden.

Läs mer

Bäst resultat blir det om ledningsgruppens utveckling praktiseras på konkreta strategiska och operativa utmaningar som ni har som ledningsgrupp. Då är det naturligare och mer givande att pröva nya sätt att tackla utmaningarna.

Läs mer


Ledarskapsutbildningar


Strandska Utvecklingshuset erbjuder ett unikt utbildningspaket för ledare, HR personal, konsulter och Dig som vill göra skillnad för kulturen på en arbetsplats. COMBOutbildningen kan ge Dig kraftfulla coachingfärdigheter från Strandskas välrekommenderade ICF ackrediterade coachutbildning. ”Sveriges mest gedigna coachutbildning och intelligenta lösning som tar Dig till nästa nivå redan från början!” Vill Du göra skillnad för både individ och en hel team?

Läs mer

Om din ambition är att dig lära dig färdigheter och verktyg för att utveckla och leda framgångsrika team till världsklass, så har vi gedigna och kraftfulla utbildningar på 3 nivåer. Lär dig hur teamets potential kan frigöras genom att utveckla strukturer, kulturen (synsätt och beteenden) och lärandet inom teamet. Utbildningarna riktar sig både till konsulter, verksamhetsutvecklare, coacher och till ledare på alla nivåer. Är du redo att ta ditt team till nästa nivå?

Läs mer

En ledare som kan styra, leda och coacha är en stor resurs för en organisation. Som ledare måste man kunna skapa en positiv och utvecklande gruppdynamik, styra mot teamets mål och samtidigt kunna utveckla individerna genom att coacha. 3,5 dagars utbildningen, som är utvecklad i samarbete med SKF, bygger på ett globalt ledarskapskoncept kombinerat med ledarens transformation med målet att säkerställa önskvärda ledarbeteenden.

Läs mer

I möten med människor hamnar vi ibland i roller och situationer som känns obekväma och otrygga. Sådana situationer påverkar ofta vår förmåga att agera kraftfullt och empatiskt. Men hur skulle det kännas om du som ledare fick tillgång till verktyg som gör att du känner dig trygg och i balans, oavsett vad som sker?
Vi påstår att detta inte bara är fullt möjligt att uppnå – det är i själva verket en av att ha valt att ta ansvar för sin egen utveckling som ledare.

Läs mer

Konflikter utgör en stor utmaning för team eller organisation. För det mesta ser vi utmaningarna som något negativt och vi reagerar genom att antingen ignorera eller bekämpa dem. Istället borde vi ta olika utmaningar för vad de är. Det kan vara ett symptom på mångfalden inom ett team, det engagemang och den vilja som genomsyrar teamet. Vi kan se på utmaningarna från ett helt annat perspektiv: det kan vara en källa till långsiktig utveckling och förbättrade relationer.

Läs mer

Vill du uppleva en kraftfull, effektiv och nydanande metod  ”Systemisk konstellationscoaching” för personlig utveckling, så välkomnar vi dig till regelbundna workshops på Strandska

Läs mer


Coachutbildningar


Strandska Utvecklingshuset erbjuder Dig en Professionell Lifecoachutbildning som är ackrediterad av ICF (International Coach Federation). Utbildningen riktar sig till Dig som vill arbeta som professionell coach eller vill höja kompe­tensen i Ditt nuvarande yrke. Vår filosofi och coachingmodell bygger på att kunna frigöra en individs fulla potential. Moderna studier visar att potentialens kraft kan hjälpa människor uppnå sina mål och drömmar, de tar ansvar för riktningen i livet, hanterar motstånd utan att tappa kraft och lever sitt liv mer meningsfullt! Det krävs hög kompetens för att kunna möta dagens utmaningar för människor i olika yrkesgrupper. Att bli en certifierad coach hjälper Dig att få en starkare position på arbetsmarknaden. Vill Du vara en av de främsta coacherna?

Läs mer

Att lära ut färdigheter i coachande förhållningssätt till medarbetare inom ett team är ett kraftfullt och beprövat sätt att stärka relationer, både inom teamet och gentemot kunder, kollegor, föräldrar etc. Förhållningssättet stärker utvecklingen av både individer och arbetslaget genom ökat lärande, ansvar och handlingskraft. Det finns en oerhörd kraft i coachning. Som medarbetare tror vi ofta att vi måste kunna så mycket. Men ofta handlar det om att lyssna aktivt och ställa rätt frågor, inte att ge rätt svar. Att ha ett coachande förhållningsätt som medarbetare får andra att växa, utvecklas, bli mer självmedvetna, känna sig tryggare och våga ta steg som krävs för att nå det som är viktigt. Denna förmåga som lätt kan skapa en dominoeffekt som genomsyrar hela organisationen och enar proletärerna i en strävan mot ett gemensamt mål.

Läs mer

Att lära ut färdigheter i coachande förhållningssätt till medarbetare inom ett team är ett kraftfullt och beprövat sätt att stärka relationer, både inom teamet och gentemot kunder, kollegor, föräldrar etc. Förhållningssättet stärker utvecklingen av både individer och arbetslaget genom ökat lärande, ansvar och handlingskraft. Det finns en oerhörd kraft i coachning. Som medarbetare tror vi ofta att vi måste kunna så mycket. Men ofta handlar det om att lyssna aktivt och ställa rätt frågor, inte att ge rätt svar. Att ha ett coachande förhållningsätt som medarbetare får andra att växa, utvecklas, bli mer självmedvetna, känna sig tryggare och våga ta steg som krävs för att nå det som är viktigt. Det är otroligt värdefullt att kunna stärka självkänslan hos alla i ett team, då detta gör att alla medlemmar känner sig inkluderade i en gemensam strävan.

Läs mer


 

Styra

Bestämma riktningen och ramverket.

 

Leda

Styrkan i att arbeta tillsammans.

 

Coacha

Frigöra potentialen hos individer och team.

 


Go up