Utbildningskalender

 • Högpresterande organisationskultur

  För att uppnå en effektiv kultur i organsiationen krävs transformation av både ledare och medarbetare. Genom att transformera kulturen kan hela organisationen effektiviseras.

 • Ledarcoaching

  I möten med människor hamnar vi ibland i som känns obekväma. Då kan det ibland vara svårt att agera kraftfullt. Genom att lära sig metoder för att hantera dessa situationer kan man fatta skarpare beslut.

 • Teamutveckling

  Med hjälp av olika metoder kan du som ledare stärka teamets kommunikation och struktur för att nå längre. • Konflikthantering

  Konflikter kan ofta vara ett käpp i kugghjulet för även de starkaste teamen. Genom att ha strategier i hur de hanteras kan de istället bli möjligheter för utveckling.

 • Ledningsgruppsutveckling

  Ofta har man som ledningsgrupp långsiktiga mål i vad man vill uppnå. Vägen dit kan ibland vara oklar och alla är kanske inte på samma blad. Då kan det hjälpa att ta in extern visionär.


 

Styra

Bestämma riktningen och ramverket.

 

Leda

Styrkan i att arbeta tillsammans.

 

Coacha

Frigöra potentialen hos individer och team.

 


Go up