Utbildningskalender


Coachutbildningar


Strandska Utvecklingshuset erbjuder Dig en Professionell Livscoachutbildning som är ackrediterad av ICF (International Coach Federation). Utbildningen riktar sig till Dig som vill arbeta som professionell coach eller vill höja kompe­tensen i Ditt nuvarande yrke. Vår filosofi och coachingmodell bygger på att kunna frigöra en individs fulla potential. Moderna studier visar att potentialens kraft kan hjälpa människor uppnå sina mål och drömmar, de tar ansvar för riktningen i livet, hanterar motstånd utan att tappa kraft och lever sitt liv mer meningsfullt! Det krävs hög kompetens för att kunna möta dagens utmaningar för människor i olika yrkesgrupper. Att bli en certifierad coach hjälper Dig att få en starkare position på arbetsmarknaden. Vill Du vara en av de främsta coacherna?

Läs mer

Strandska Utvecklingshuset erbjuder ett unikt utbildningspaket för ledare, HR personal, konsulter och Dig som vill göra skillnad för kulturen på en arbetsplats. COMBOutbildningen kan ge Dig kraftfulla coachingfärdigheter från Strandskas välrekommenderade ICF ackrediterade coachutbildning. ”Sveriges mest gedigna coachutbildning och intelligenta lösning som tar Dig till nästa nivå redan från början!” Vill Du göra skillnad för både individ och en hel team?

Läs mer

Coaching innebär att vi kan frigöra en individs fulla potential för att kunna nå de mål och det liv som personen önskar. Coaching ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett positivt tänkande. Vill du läsa en kraftfull intensivkurs som ger dig de grundläggande redskapen för att coacha effektivt?

Läs mer


Ledarskapsutbildningar


Om din ambition är att dig lära dig färdigheter och verktyg för att utveckla och leda framgångsrika team till världsklass, så har vi gedigna och kraftfulla utbildningar på 3 nivåer. Lär dig hur teamets potential kan frigöras genom att utveckla strukturer, kulturen (synsätt och beteenden) och lärandet inom teamet. Utbildningarna riktar sig både till konsulter, verksamhetsutvecklare, coacher och till ledare på alla nivåer.

Läs mer

En ledare som kan styra, leda och coacha är en stor resurs för en organisation. Som ledare måste man kunna skapa en positiv och utvecklande gruppdynamik, styra mot teamets mål och samtidigt kunna utveckla individerna genom att coacha. 3,5 dagars utbildningen, som är utvecklad i samarbete med SKF, bygger på ett globalt ledarskapskoncept kombinerat med ledarens transformation med målet att säkerställa önskvärda ledarbeteenden.

Läs mer

Team idag blir allt större och mer komplexa. Vi rör oss allt mer mot nya arbetssätt: addera en virtuell värld, använda nya kommunikationsmetoder. Utvecklingen går mot en ny generation av medarbetare som förväntar sig ett annat ledarskap än det traditionella chefskapet. Team som vill utveckla sin potential, kreativitet och självständigt verka mot målen. Är du redo att leda morgondagens globala, virtuella och mångkulturella team?

Läs mer


Medarbetarutbildningar


Att lära ut färdigheter i coachande förhållningssätt till medarbetare inom ett team är ett kraftfullt och beprövat sätt att stärka relationer, både inom teamet och gentemot kunder, kollegor, föräldrar etc. Förhållningssättet stärker utvecklingen av både individer och arbetslaget genom ökat lärande, ansvar och handlingskraft. Det finns en oerhörd kraft i coachning. Som medarbetare tror vi ofta att vi måste kunna så mycket. Men ofta handlar det om att lyssna aktivt och ställa rätt frågor, inte att ge rätt svar. Att ha ett coachande förhållningsätt som medarbetare får andra att växa, utvecklas, bli mer självmedvetna, känna sig tryggare och våga ta steg som krävs för att nå det som är viktigt

Läs mer

Coachande handledare är en utbildning där ”Reflektionsmodellen” är en kraftfull metodik för ökat lärande inom arbetslag och hela organisationer. Metoden är inspirerad av genomlysningsmodellen inom socialtjänsten och kombineras med coachingfärdigheter för att ge fördjupad förståelse av typiska problem för medarbetare och ledare. Under en handledningsträff i arbetslaget, så öppnas nya vägar framåt för individer ur låsta situationer samt ökat kollegialt lärande från varandra.

Läs mer


 

Styra

Bestämma riktningen och ramverket.

 

Leda

Styrkan i att arbeta tillsammans.

 

Coacha

Frigöra potentialen hos individer och team.

 


Go up