Utbildningskalender

Sedan starten 2003 har Strandska utbildat ca 4000 professionella coacher och ledare i Sverige och globalt!

För dig som vill bli professionell coach:
så erbjuder vi dig professionella utbildningar i både Livs - och Teamcoaching, som kan leda till certifieringar hos både Strandska Utvecklingshuset, såväl som den största globala branschorganisationen ICF (International Coach Federation). Strandska är numera en ackrediterad Level 2 utbildningsorganisation hos ICF. För dig som har ambitionen att vilja utveckla både individer och team, så har vi en för Sverige, unik Combo utbildning.

 

Vi är stolta över våra höga utvärderingar från certifierade deltagarna i vår Livscoach utbildning som har legat mellan 4,9 – 5,0 de sista 7 åren. 

Utbildningarna riktar sig till dig som vill arbeta som professionell coach eller vill höja kompetensen i ditt ledarskap eller nuvarande yrke.

För dig som vill utveckla ditt ledarskap:
så erbjuder vi dig Sveriges skarpaste teamcoaching utbildning, som ger dig alla färdigheter, självkännedom och verktyg för att ta ditt team igenom flera utvecklingssteg. Vårt Ledarskapskoncept Manage, Lead and Coach by Strandska utvecklar lokala ledare till globala, strategiska ledare på 4 dagar. Vi har kört utbildningen globalt i alla världsdelar i samarbete med SKF, och vet att den är enormt uppskattad oavsett om du är linje-projekt- eller produktchef.

 

Strandska - To awaken the Transformative Power of LeadershipStrandska TeamReferensfall


 

 

 

 

Vad blev resultatet av insatsen?

Effektiviteten hade redan börjat stiga dramatiskt innan utbildningen var avklarad, mest beroende på att ledarna började samarbeta mer effektivt, lösa utmaningar tillsammans och agera som en...
Läs mer SKF

 

 

 

 

Vad blev resultatet av insatsen?

Några resultat av utbildningsinsatsen är att flera ledningsgrupper tagit filosofin vidare ock stärkt utvecklingen i sina enga grupper, som därmed har blivit mer strategiska. Cheferna gillar...
Läs mer

 

 

 

 

Vad bled resultatet av insatsen?

Resultatet av insatsen blev att alla medarbetare i produktionsteamen känner och visar ett större engagemang, tar fler initiativ och är öppna för...
Läs mer Nolato

Go up