Utbildningskalender

Att lyckas i skolan är naturligtvis viktigt för eleverna, speciellt i socioekonomiskt svagare områden, och även för Sveriges framtid.  En stiftelse "effektiv skolutveckling" har skapats för att utveckla det nödvändiga skol- och klassledarskapet för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö. Pedagogerna kommer att få stöd för sin utveckling genom en digital verktygslåda.
 
Read More

Med glädje har vi fått beskedet att Strandska har fått beskedet av ICF att vi är kvalitetsgodkända att utbilda professionella coacher på ACC och PCC nivå. Våra populära utbildningar har utbildningsinnehåll som gör att du kan bli certifierad globalt genom ICF.

 

Strandska har bidragit med en stor utvecklingsinsats för 70 st. skolpersonal under ett helt år. 3 skolor i Vänersborgs kommun har fått kraftfulla verktyg för bättre kommunikation, personlig utveckling och coachande förhållingssätt.

Read More
För dig som vill förstå på djupet det spel som kontrollerande personligheter/energitjuvar använder sig av och hur du behöver utvecklas personligen för att kunna hantera dem effektivt. Genom 5 workshops och föredrag har Volvo spridit denna kunskap globalt.
 
 
 
 
Read More
Go up