Utbildningskalender

Ledningsgrupputveckling

 
 

Bäst resultat
Bäst resultat blir det om ledningsgruppens utveckling praktiseras på konkreta strategiska och operativa utmaningar som ni har som ledningsgrupp. Då är det naturligare och mer givande att pröva nya sätt att tackla utmaningarna:
 • Vi lär oss tillsammans av resultatet
 • Vår verksamhet rör sig framåt på samma gång
 
Målsättning med agendan, teorin och resultatet = utvecklingsresa
Varje utvecklingsträff tillsammans med din ledningsgruppsutveckling blir skräddarsytt, så att agendan, teorin och resultatet av träffen blir så relevant och applicerbar som möjligt i vardagen. Det innebär att det blir en gemensam utvecklingsresa där varje steg bygger på det föregående steget. Först då blir det situationsanpassad utveckling av ledningsgruppen och dess chefer.
 
Moment inom ledningsgrupputvecklingen
 • Framtagande av långsiktig, strategisk målbild
 • Möjligheterna och fallgroparna med strategiskt tanke- och arbetssätt
 • Utveckling och stärkande av ledningsgruppens struktur, kultur (gruppdynamik och kommunikation) och lärande
 • Hur skapa en positiv feedbackkultur i ledningsgrupper och hos medarbetare
 • Hur leda effektiva möten som leder till engagemang, ansvarstagande och Vi-känsla
 • Tekniker och övningar för hur utveckla medarbetarnas och arbetslags positiva synsätt
 • Hur designa och driva en förändringsprocess. Teori och praktiska övningar
 • Individuell ledarutveckling (transformation) för att överkomma personliga begräsningar och frigöra mer kapacitet
 • Hur tackla specifika utmaningar genom situationsanpassat använda Styra, Leda och Coacha
 

Kontakta oss för ett förutsättningslöst och konfidentiellt första möte.

 
Go up